rak říční

Rak Říční

Rak říční - nejen lahůdka, ale i zdravotní riziko

Úvod do problematiky raků říčních Rak říční je druh rakoviny, který se vyskytuje v tekoucích i stojatých vodách. V poslední době se o něm začíná mluvit více, protože populace tohoto druhu klesá a je ohrožena vyhynutím. V tomto úvodu se budeme zabývat problematikou raků říčních a jaké jsou příčiny jejich úbytku....